Cookies

Čo sú cookies, pixely a na čo ich potrebujeme? Ako mnoho iných spoločností poskytujúcich svoje služby na internete, aj my využívame cookies, pixely a ďalšie technológie. V tomto článku vám popíšeme, ako fungujú a na čo ich potrebujeme. Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači...

GDPR

Úvodné ustanovenia Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“) obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov na stránke www.georgio.sk a pri realizácii služieb objednávaných prostredníctvom platformy, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané, a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch prevádzkovateľa platformy. Definície pojmov obsiahnuté vo Všeobecných obchodných podmienkach sa aplikujú v...