SLUŽBY

Preventívna medicína

Čipovanie a vydávanie europasov

Poradenské služby

Interná medicína

Dermatológia

Dietológia

Chirurgia

Gynekológia

Stomatológia